Aktiviteter

 

Stiftsmøde og Landemode

Stiftsmødet i Ribe Stift afholdes hvert år den 1. torsdag i oktober.

Biskop Elof Westergaard inviterer til oplæg og inspiration ved det årlige stiftsmøde for alle menighedsrådsmedlemmer og præster.

Der holdes foredrag om et aktuelt emne og Biskoppen holder et indlæg om glæder og sorger fra årets gang i Ribe Stift.

Dagen afsluttes med en festlig og stemningsfuld gudstjeneste i Ribe Domkirke, hvor præsterne går i procession.

Stiftspræstemøde

Alle stiftets præster indbydes til stiftspræstemødet. På mødet afholdes der flere forskellige foredrag med et fælles emne.

Tilrettelæggelse:
Biskoppen
Erling Kristensen
Charlotte Locht
Poul Ivan Madsen

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk