Biskoppens opgaver

 

Biskoppens opgaver

Biskoppen har en række officielle pligter som øverste gejstlige og administrative myndighed i Ribe Stift og som del af det danske bispekollegium.
Biskoppen skal således blandt andet godkende, at der ved de faste gudstjenester eller kirkelige handlinger foretages mindre ændringer i liturgi og ritualer eller benyttes andre salmebøger eller salmebogstillæg end de autoriserede.

Udnævnelse af nye præster

Biskoppen skal medvirke ved udnævnelse af stiftets præster. Biskoppen leder et orienteringsmøde forud for, at menighedsrådet træffer beslutning om, hvilke kandidater der skal indstilles som den nye præst.
Biskoppen afholder bispeeksamen og giver kollats (udnævnelse) til endnu ikke ordinerede ansøgere til præstestillinger. Biskoppen foretager ordination til embedet, når valget som præst i et sogn er truffet.

Kontakt til stiftets præster og menighedsråd

Biskoppen godkender brug af kirker til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger. Biskoppen mægler, hvis der opstår stridigheder mellem præst og menighedsråd. Og biskoppen afgør desuden administrative og økonomiske spørgsmål sammen med stiftsamtmanden.

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk