Legater

 

Afvikling af Det Betzerske Legat i 2017

Bestyrelsen har med Civilstyrelsens tilladelse besluttet at nedlægge Det Betzerske Legat.

Det betyder at hovedstolen opgøres og sidste uddeling foretages i 2017, hvorefter legatet ophæves.

Det Betzerske legat er afviklet og udbetalt ultimo marts 2017.

Bestyrelse:

Stiftsøvrigheden + domprovsten

Formue: (cirkabeløb)
Kr. 570.000,-

Bemærkninger
Er reelt en sammenlægning af von Støckens og H. Puggards legater. Mindst 2/3 skal tilfalde lærerdøtre/enker


Det sønderjyske Salmelegat

Hvert år uddeles tilskud fra Det sønderjyske Salmelegat, der har til formål at fremme kærligheden og kendskabet til den danske salmeskat først og fremmest ved at give tilskud til udgivelse af sognepræst Anders Mallings salmehistoriske værker, så disse kan blive billigere i handelen og derved komme flere til gode.

Herudover kan der ydes tilskud til andre værker om danske salmer også uden for det sønderjyske. Der kan eventuelt ydes bidrag til salmehistoriske studier alt efter bestyrelsens bestemmelse.

Bestyrelsen er:
biskoppen over Ribe Stift, Elof Westergaard

et medlem valgt af Brøns menighedsråd, Bent F. Petersen

Ca. legatkapital kr. 730.000,-         

Ansøgning indsendes til (senest den 31. maj 2019)

Det sønderjyske Salmelegat, Sekretariatet, Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller på mail kmrib@km.dk


Anna C.A.K. Bramsens mindelegat

Formål:
Biskoppen kan frit udele beløb til rekreation eller studieophold i ind- og udland, til præster i Ribe Stift

Bestyrelse:
Biskoppen

Formue: (cirkabeløb)
Kr. 117.000,-


Det Mathurinske Legat

Formål:
Uddele livsvarig portioner til (fattige) i Ribe Stift, p.t. giver vi ca. 11 portioner.

Bestyrelse:
Stiftsøvrigheden

Formue: (cirkabeløb)
Kr. 220.000,- + landbrugsarealer

Bemærkninger:
1/3 af udlodningen fra Tredelingen under Det Mathurinske Legat tilfalder dette legat til uddeling.

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk