Stiftet

 

Ribe Stift

Ribe Stift består administrativt af 3 dele: Bispeembedet, Stiftsøvrigheden og stiftsadministrationen. Bispeembedet er biskoppen med den myndighed som følger heraf. Stiftsøvrigheden er biskoppen og stiftamtmanden i forening. Stiftsadministrationen bistår biskoppen og stiftsøvrigheden med varetagelse af de daglige opgaver.

Stiftsadministrationen

bistår biskoppen og stiftsøvrigheden med varetagelse af de daglige opgaver

 • amanuensis for biskoppen
 • ansættelse af kirkefunktionærer
 • ansættelse af præster
 • byggesager
 • forvaltning af stiftsmidler
 • flyttegodtgørelse
 • gravstedsaftaler
 • kommunikationsopgaver
 • kørselsgodtgørelse
 • lokalplaner
 • lånesager
 • menighedsrådsvalg
 • pension
 • rådgivining om personaleforhold
 • vejledning i juridiske spørgsmål

og meget mere

Ribe Stift i tal 2018

Indbyggere357.680
heraf folkekirkemedlemmer300.383
Provstier8
Pastorater109
Sogne201
Kommuner9
Kirker226
Menighedsråd176
 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk